uJewel
EABO | Vkook • Possession

EABO | Vkook • Possession

42,360 3,212 31

Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này...on going27/7/2022 - ?…

Vkook • Limerence

Vkook • Limerence

641,608 32,571 74

"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."…

Vkook • Bạn cả đời

Vkook • Bạn cả đời

675 45 1

" - jungkook, chúng ta làm bạn nhé?- bạn gì cơ?- bạn cả đời "…

Vkook • Gửi trăng một mảnh tình tàn

Vkook • Gửi trăng một mảnh tình tàn

356 37 1

" Giữ dùm tôi vài chút nhớ thương, trăng nhé? " 020522 - ???…