duakhongdo__
you and him

you and him

3 2 1

câu chuyện về crush cũ của tác giả trong đêm suy vibe =))…

gà bông zà chó cúnn

gà bông zà chó cúnn

325 51 12

"ngoài bánh cookie ra mày không còn mê gì khác nữa à Oanh?" Hoàng hỏi, thắc mắc rằng tại sao "thờ nang" của mình chỉ thích ăn bánh cookie"ngoài cookie ra tao còn thích mày" Oanh trả lời, điềm tĩnh hút một miếng Milo28th12n2022…