americangrass09
[LevixReader] Chú

[LevixReader] Chú

1,702 127 2

Ở đây có một Levi tình bể bình.Tên truyện: ChúTác giả: Cỏ MỹThể loại: LevixReader, ngọt, R16OOC! Cân nhắc trước khi xem.…

[Đồng Nhân AOT] (Levi x Reader) Binh Trưởng

[Đồng Nhân AOT] (Levi x Reader) Binh Trưởng

12,236 905 15

"Kết thúc trong anh."Viết cho người mình thích.Truyện được dựa trên truyện gốc, độ sát với mạch chính cao, mọi người cứ tưởng tượng như nhét thêm một nhân vật nhưng không có tầm ảnh hưởng lớn vào truyện gốc là được.Warn: Đôi lúc sẽ OOC, sẽ cố gắng hạn chế. Có sửa đổi một số chi tiết quan trọng trong truyện gốc. Không có dàn ý, nhiều sạn là chuyện không tránh khỏi.…