ahnhtu
Oneshort - KahaFushi

Oneshort - KahaFushi

39 7 1

@zizhisan on twt.…

[ KazuScara ]

[ KazuScara ]

3,483 412 8

Các chương rất ngắn và không liền mạch. Tất cả chỉ là ý tưởng nhỏ mình tự nghĩ ra. Sẽ có vài chương về hai đứa nhỏ nhưng là headcanon.ooc @ahnhtu…

[ ChiLumi ] Sweet

[ ChiLumi ] Sweet

328 27 4

Chủ yếu để thỏa mãn ý tưởng nên văn phong không được hay, cũng như mỗi chương rất ngắn.OOC…