Jgukpn
Levi x Hanji truyện tranh (Levihan)

Levi x Hanji truyện tranh (Levihan)

76,254 4,861 25

Nguồn trên Google và Facebook óAi không thích cặp Levihan thì đừng xem nhé và cũng đừng chửi hay mắng mình nha^^…

Eren x Mikasa truyện tranh (Eremika)

Eren x Mikasa truyện tranh (Eremika)

126,561 3,141 17

Giống như truyện Levi x Hanji truyện tranh (Levihan). Nguồn: Google và Facebook…